Landsforeningen Individuel Resiliens

Landsforeningen Individuel Resiliens (med binavnet Landsforeningen Personligt Beredskab) blev stiftet d. 4. april 2017.

Landsforeningens formål som den fremgår af foreningens vedtægter §2 Formål og virke:

2.1 Formål
Landsforeningens formål er at medvirke til at opbygge personligt beredskab og individuel resiliens

2.2 Virke
Landsforeningen forfølger sit formål gennem:

 • a. Etablering af lokalforeninger.
 • b. Servicevirksomhed overfor lokalforeninger.
 • c. Formidling af viden om personligt beredskab og individuel resiliens, blandt andet gennem InCasu’s kursus- undervisnings- og oplysningsvirksomhed.
 • d. Øvrige aktiviteter, der kan virke befordrende for realiseringen af Landsforeningens formål.

Som medlemmer kan i øvrigt optages alle, der sympatiser med og kan tilslutte sig Landsforeningens formål.

Baggrunden for at stifte Landsforeningen Individuel Resiliens er på mega planet, de vestlige samfunds øgede sårbarhed – og befolkningens tilsvarende manglende forberedelse, manglende evne til at kunne tage vare på sig selv i tilfælde af krisesituationer.

Landsforeningens fokus er således på det enkelte individ, den enkelte familie den enkelte borger, det enkelte individ og de konsekvenser uforudset hændelser, u-planlagte situationer og kritiske situationer har for den enkelte.

Har du tænkt på hvad du gør i tilfælde af:

 • Der er sker et strømnedbrud – 3 dage uden el?
 • Det er isvinter – og varmeforsyningen svigter?
 • Du får at vide du skal evakueres – og være ude om 15 min?
 • Der indtræffer transport strejke – hvilket betyder der ingen fødevarer bliver ført frem til butikkerne?
 • Bank-systemet bryder ned og du kan ikke bruge dit betalings-/kreditkort, og heller ikke hæve kontanter?
 • Vandforsyningen svigter?
 • Mobilnettet bryder ned – og du ikke kan få kontakt med dine børn og din familie?