Individuel resiliens

Individuel resiliens / personligt beredskab

Individuel resiliens / personligt beredskab handler om opbygge og styrke individets, den enkelte borgers og den enkelte families modstandskraft, robusthed og rehabiliteringsevne.

Herunder også evner, færdigheder og kompetencer der sætter dig i stand til at handle hensigtsmæssigt og velovervejet i tilfælde af u-planlagte situationer.

Approach

incasu’s approach tager udgangspunkt i 4 aspekter af individuel resiliens/personligt beredskab:

  1. Mental resiliens tager sigte på de psykologiske og mentale processer, der opstår og foregår i mennesket i forbindelse med krisesituationer.
  2. Materiel resiliens handler om at have det nødvendige udstyr og de rette redskaber til de rigtige situationer.
  3. Social resiliens er de processer, der finder sted i grupper og mennesker imellem.
  4. Praktisk resiliens handler om praktisk at kunne anvende de materielle og mentale redskaber og færdigheder og kunne navigere i de sociale mekanismer i forhold til uforudsete hændelser og u-planlagte situationer.