Kempler Instituttet

Kempler Instituttet v/ Lasse McCraie er incasu’s primære samarbejdspartner omkring opbygning af mental resiliens; herunder de psykologiske aspekter vedrørende menneskelige reaktioner i krise – og u-planlagte situationer: Hvordan reagerer du selv? Hvordan kan du forvente andre reagerer? Hvordan opfører grupper af stressede mennesker sig, og hvordan forholder du dig til/og i en sådan gruppe.

Vi har valgt Kempler Instituttet som incasu’s samarbejdspartner vedrørende mental resiliens, fordi instituttet og dets medarbejdere har en lang og veldokumenteret erfaring med relationer mellem mennesker i krisesituationer, og fordi Kempler Instituttets approach og værdigrundlag harmonerer med samt styrker og beriger det værdigrundlag og de pædagogiske principper, der praktiseres på InCasu’s kurser, workshops og øvrige aktiviteter.