Lær hvordan

incasu’s kurser og træningsaktiviteter er inddelt i 3 niveauer: basic, advanced og extended og gennemføres både som åbne og lukkede kurser. Serierne er opbygget omkring en række temaer og er fleksible, så du til en vis grad kan sammensætte dit eget individuelle program. Foredrag og inspirationsoplæg kan også bookes.

Aktiviteterne har til formål at:

  1. henlede din opmærksomhed på den sårbarhed, som den vestlige samfundstilrettelæggelse indebærer, og de særlige lokale forhold, du bør tage højde for.
  2. lære dig at planlægge i forhold til din egen specifikke situation.
  3. træne og øve dig i, hvordan du kan forberede dig til og bedre klare dig igennem u-planlagte situationer og kritiske hændelser.
  4. vise dig hvordan du kan systematisere og anvende din nye viden.

I modsætning til de traditionelle ”vildmarkskurser”, der tager udgangspunkt i naturen, tager incasu udgangspunkt i byområder/ bebyggede områder og forstæder.

Vi sætter en ære i at holde os opdaterede, orienterede og på forkant, da det er afgørende for os altid at kunne yde vores kunder og samarbejdspartnere den bedste service og rådgivning. Alt, hvad vi foredrager og lærer dig, er baseret på gennemtestede og afprøvede metoder. Vi bruger meget tid og energi på at researche, afprøve, teste og udvikle nye metoder, rutiner, produkter og mere effektive måder at gøre tingene på.

Har du særlige ønsker og/eller gør særlige forhold sig gældende, er vi naturligvis parate til at imødekomme dette, såfremt det matcher vores kompetencer. Det er vigtigt, at du får den helt rigtige rådgivning og finder den rette løsning. Vurderer vi, at dine ønsker fejlmatcher vores kompetencer, hjælper vi dig gerne med at finde en anden samarbejdspartner.

For bestilling, send en mail til es@incasu.eu.

Inspiration og foredrag

incasu inspiration omfatter oplæg og foredrag af 1-½ times varighed, der omhandler temaer omkring individuel resiliens/ personligt beredskab.

A) De sårbare samfund – den uforberedte borger
De måske ubehagelige fakta: Om de vestlige samfunds sårbarhed og de forhold, der ligger til grund for sårbarheden.

Anslået er 99 % af borgerne i Danmark (og det øvrige Europa) fuldstændig uforberedte på u-planlagte situationer og kritiske hændelser. Foredraget omhandler de foranstaltninger, som den enkelte bør træffe for at imødegå de mest oplagte risici.

B) 72 timer: Den kritiske periode
I enhver krisesituation er de første 72 timer altafgørende. Foredraget omhandler de forhold, som den enkelte bør iagttage og hvilke foranstaltninger, der bør træffes.

C) individuel resiliens/personligt beredskab: Hvordan kommer jeg i gang?
Et inspirationsforedrag om, hvordan du kommer i gang med at opbygge dit eget personlige beredskab og undgår de mest almindelige fejl.

D) Mental resiliens
Om de psykologiske og mentale processer i kritiske situationer og om, hvordan du forbereder dig og din familie mentalt.

For yderligere oplysninger, send en mail til es@incasu.eu.

Træning og workshops

incasu træning og workshops omfatter både korte kurser og længere serier af workshops samt forløb, hvor der fokuseres på træning af helt konkrete færdigheder.

Både kurser og workshops indeholder teori og praktisk træning, hvor der på forskellig vis arbejdes med de materielle, færdighedsmæssige og mentale aspekter af individuel resiliens/personligt beredskab.

Træningsaktiviteterne er inddelt i 3 niveauer: basic, advanced og extended og gennemføres både som åbne og lukkede kurser.

For mere information om kursusindhold, send en mail til es@incasu.eu.

Individuelle sessioner og personlig rådgivning

Da opbygningen af individuel resiliens/personligt beredskab er en særdeles individuel proces, tilbyder vi også individuelle sessioner og personlig rådgivning, eksempelvis:

  • Hjælp til at komme i gang
  • Rådgivning vedrørende anskaffelse af udstyr, opbygning af lagre mv.
  • Respons på dine forberedelser og planer

For yderligere oplysninger, send en mail til es@incasu.eu.