Om incasu

incasu er et uafhængigt privat initiativ, der er etableret med det formål at bidrage til at opbygge og styrke individets, den enkelte borgers og den enkelte families individuelle resiliens / personlige beredskab, robusthed og rehabiliteringsevne i tilfælde af kritiske hændelser.

 

 

Fokus

Vores fokus er på det enkelte individs, borgerens, familiens evne til, og viden om, at handle hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete hændelser og u-planlagte situationer – uanset om disse er forårsaget af naturkræfter eller af menneskelige handlinger, tilsigtede eller utilsigtede. Vi har derfor langt mere opmærksomhed på den kritiske hændelse og dennes konsekvenser end på årsagerne til hændelsen.

incasu’s aktiviteter, ydelser og tilbud tager afsæt i nøgterne, reelle og realistiske vurderinger af risiko, følsomhed og sårbarhed; bl.a. Beredskabsstyrelsens Nationale Risikobillede.

incasu’s særlige indgangsvinkel er byområder, bymæssig bebyggelse og forstæder.

incasu – et samfundsansvarligt initiativ

incasu er et supplement til de bestående og igangværende beredskabsindsatser og katastrofeforberedelser.

Gennem vores tilbud, ydelser og aktiviteter bidrager vi til at opbygge individets, borgerens og familiens beredskab og evnen til at tage vare på sig selv.

Resiliente individer og velforberedte borgere bidrager til et mere modstandsdygtigt samfund og vil i kriser og kritiske situationer mindske belastningen af de fælles samfundsmæssige ressourcer.

incasu henvender sig til alle, der ønsker at opbygge deres personlige beredskab/individuelle resiliens

Til dig, der nærer omsorg for dig selv og dine nærmeste, til dig der ønsker at kunne tage ansvar, være forberedt og kunne agere hensigtsmæssigt i tilfælde af …

Alle har brug for at opbygge et personligt beredskab/individuel resiliens: private, familier med børn, enlige forsørgere, enkeltindivider, unge som ældre, kvinder og mænd.

incasu er etableret og drives af Erik Seifon, der lederuddannet i forsvaret og har studeret ved uden- og indenlandske universiteter og læreanstalter.

Bag sig har han ansættelser i centraladministrationen, semi-offentlige og private virksomheder samt NGO’er. Han har arbejdet med ledelsessparring, strategisk planlægning, kommunikation, sektor- og virksomhedsudvikling og produktinnovation.

Endvidere har Erik Seifon drevet rådgivningsvirksomhed og været underleverandør til en lang række forskellige brancher samt fungeret som chefstøtte, sparrings- og samarbejdspartner.

Kontakt Erik Seifon

Mail: es@incasu.eu
Tel: +45 31 51 41 43