Hvad gør du i tilfælde af …

Er du forberedt? Hvad gør du i tilfælde af …

På din arbejdsplads er der beredskabsplaner. Planer for hvad der skal ske i tilfælde af en række kritiske hændelser indtræffer – har du planer for dit eget hjem? For dig selv og din familie?

Individuel resiliens/personligt beredskab handler om din evne til at kunne tage vare på dig selv og andre i tilfælde af, at væsentlige samfundsfunktioner svigter. Det handler om omsorg for familien, hensynet til dine nærmeste og dig selv, din ejendom og værdier.

Er du forberedt? Hvad gør du i tilfælde af:

  • dit hjem brænder?
  • det er isvinter, og varmeforsyningen svigter?
  • det i radioen lyder: ”Luk alle døre og vinduer og bliv indendørs”?
  • du får at vide, at du skal evakueres – og være ude om 15 minutter?
  • der sker et strømnedbrud – 3 dage uden el?
  • der indtræffer transportstrejke, så ingen fødevarer bliver ført frem?
  • sammenbrud i bankernes elektroniske betalingssystem – du kan hverken bruge betalings-/kreditkort eller heller ikke hæve kontanter?
  • vandforsyningen svigter?

incasu’s kurser og workshops lærer du, hvordan du forbereder dig og forholder dig, når uforudsete hændelser og u-planlagte situationer opstår.